Cultuur

De cultuur binnen Subisco International N.V. heeft een veelzijdig karakter. Het management van Subisco International N.V. werkt ook aan de bedrijfscultuur want zij zijn van mening dat de ontwikkeling van de zogenoemde zachte kant van de organisatie een invloed heeft op het succes van het bedrijf. De bedrijfscultuur die heerst bij Subisco International N.V. wordt volgens onderstaande kenmerken beschreven.

Familiair
Subisco International is een bedrijf dat wordt beheerd door een grote Subisco famirie. Het is een bekende en vertrouwde organisatie binnen de samenleving. Dankzij de loyale klanten en inzet van ons team staat Subisco International N.V. al jaren aan de top. Wij hechten waarde aan familiaire banden en zorgen ook ervoor dat het team van Subisco International N.V. als een familie samenwerkt voor de families van de gemeenschap.
Klantgerichtheid
Het team van Subisco International N.V. stelt de klant centraal. Het onderhoud van contacten, de communicatie, verkoop en dienstverlening richting klanten zijn voor ons een paar van de belangrijkste processen. De wijze waarop het team inspeelt op de wensen en behoeften van klanten zijn in deze belangrijk. Wij stellen alles in het werk om de klant meer dan tevreden te stellen.
Betrokkenheid met elkaar

Betrokken medewerkers zijn de ambassadeurs van een organisatie. Onze medewerkers leveren een toegevoegde waarde door hun vastberadenheid, proactieve ondersteuning en kwaliteitsbewustzijn.

Het team van Subisco International N.V. is groot en verdeeld over verschillende afdelingen. Ondanks de afstand tussen werkplekken betrekken de medewerkers elkaar en wordt iedereen op de hoogte gehouden van allerlei zaken die spelen binnen de organisatie.

Mensgericht

Binnen het team van Subisco International N.V. hecht men waarde aan respect en begrip voor elkaar. Zo wordt er door leidinggevenden op een stimulerende wijze begeleiding gegeven aan medewerkers. Daarnaast wordt er gekeken naar ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden van onze medewerkers. Onze organisatie vertoont gelijkenissen met de structuur binnen een familie.

Democratisch
Medezeggenschap van werknemers is belangrijk binnen onze organisatie, de betrokkenheid van het personeel bij besluitvorming is van eminent belang. Beslissingen binnen het bedrijf worden eerst voorgelegd aan de verschillende afdelingen. Met inbreng van iedereen worden besluiten genomen en geïmplementeerd binnen het bedrijf.
Waardering voor prestatie
Binnen Subisco International N.V. zijn de leidinggevenden ervan bewust hoeveel invloed een compliment heeft op de motivatie en productie van medewerkers. Medewerkers worden gecomplimenteerd en ontvangen regelmatig erkenning voor taken die goed worden uitgevoerd. Door mekaar te complementeren en blijk van waardering te uiten geloven wij dat wij de maximale inzet van onze medewerkers stimuleren.
Sociaal bewogen
Wij voelen ons als organisatie betrokken bij sociaal maatschappelijke vraagstukken. Er wordt ieder jaar in de begroting van het bedrijf een bedrag opgenomen voor sociaal maatschappelijke projecten. Het bedrijf hecht waarde aan het helpen van de mens en temeer de sociaal zwakkeren binnen onze samenleving.
Etiquette
Binnen Subisco International N.V. werkt en opereert men in een omgeving waar er bepaalde omgangsvormen gangbaar en belangrijk zijn. Zo wordt eenieder met respect aangesproken en behandeld. Een belangrijke uiting van deze manier van omgaan is de Subisco Handshake. Een Subisco Handshake staat voor attentie, gelijkwaardigheid en respect. 
Flexibiliteit
Het bedrijf staat open voor change en verandermanagement. De medewerkers staan open voor het implementeren van nieuwe procedures in het belang van het bedrijf en hebben daardoor een groot aanpassingsvermogen. De ontwikkelingen binnen de branche, binnen de maatschappij en ook wereldwijd worden op de voet gevolgd en de best practices worden overgenomen. Door deze flexibiliteit van de medewerkers wordt de organisatie steeds professioneler, kunnen we de klanten steeds beter van dienst zijn en voldoen wij aan internationale standaarden. 
Management by walking around
Het management van Subisco International N.V. bevindt zich ook op het werkveld, dus bij het operationele gedeelte van het bedrijf. Het management is van mening dat het bevinden op de werkvloer en dichterbij de operatie, problemen voor hen ook voelbaar zijn en zo korte lijnen ontstaan met medewerkers. De toegankelijkheid tot het management geeft de medewerkers ook het gevoel dat wij SAMEN voor uitdagingen staan. 
Ethics in Business
Waarden, gedrag en besluiten binnen het bedrijf worden op basis van morele waarden, normen en het ethische gedachtengoed uitgevoerd. Op basis van de ethische waarden en normen wordt er gewerkt binnen Subisco International N.V. Dit is van belang om het positieve imago van onze organisatie niet te schaden. 
nl Nederlands