Visie

Subisco International N.V. wil een positieve impact teweegbrengen op de samenlevingen waar zij actief is. Dit willen we bereiken door ons handelen te laten leiden door hoge ethische standaarden richting onze leveranciers, partners en medewerkers.

De missie en visie worden aangesterkt door vier pijlers die de basis vormen voor de gezamenlijke impact: kwaliteit, rendement, service en samen sterk. 

Kwaliteit 

Er is geen enkele discussie over mogelijk: op alle manieren staat kwaliteit centraal. Kwaliteit van alle producten uit het ruime assortiment afkomstig van zorgvuldig gekozen leveranciers en producenten. Kwaliteit ook van de uitgekiende concepten die ontwikkeld worden en waarmee retailers hun concurrenten een stap voor kunnen blijven. En zeker ook kwaliteit van de dienstverlening die geboden wordt: innovatief en creatief, en tegelijkertijd persoonlijk en dichtbij. Het spreekt voor zich dat Subisco International ook haar certificeringen op orde heeft: ISO 22000. 

Rendement 

Centraal staat dat Subisco een bijdrage levert aan het rendement van haar klanten. Het leveren van kwaliteit is dan een voorwaarde, maar net zo belangrijk is dat de verhouding tussen kwaliteit en prijs gunstig is. Naast het rendement uit inkoopvoordeel biedt Subisco haar klanten rendement door te zorgen voor onderscheid door sterke merken, gedegen advies en slimme concepten. Met andere woorden handvaten voor het pakken van kansen. Door te blijven ontwikkelen en zorgen voor continuïteit, dat is waar het om draait. 

Service 

Subisco International N.V. is hoofdleverancier van haar klanten. Als groothandel wordt service centraal gesteld, dankzij een verbreding van het assortiment, het delen van kennis en een fijnmazige distributie. Subisco zorgt voor een persoonlijke en klantgerichte benadering doordat er dagelijks sales representatives in het veld zijn verspreid over Suriname.  

Samen sterk 

Het is niet alleen de interne samenwerking die Subisco sterk maakt. Samen sterk geldt vooral ook voor de samenwerking met klanten. Dankzij hen weet Subisco wat er in de markt speelt en kan zij passende producten op de markt brengen. Een goede samenwerking staat ook centraal bij de leveranciers: zij hebben kennis van de producten en leveren de kwaliteit waarmee Subisco sterk staat. En, heel belangrijk, samenwerking staat bovendien centraal als het gaat om de medewerkers. Zij verwezenlijken het doel waar Subisco voor staat. Met ieder van deze relaties staat het opbouwen en onderhouden van een duurzame en plezierige relatie centraal. Samen met alle actoren zorgt Subisco ervoor dat de food en nonfood markt in beweging komt én blijft. 

nl Nederlands